Dây điện

  • Mã sản phẩm: 4-224-12
  • Quy cách (Đóng gói): 1 set
  • Giá nhà sản xuất: 103,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Cross section area (SQ): 0.5
Color: Yellow
Length: 10 m