Dây điện

  • Mã sản phẩm: 4-224-09
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 223,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Cross section area (SQ): 0.5
Color: Black, Red, Yellow, Green, Blue, White, Orange
Length: 2 m
*The color combination may change.