Dây điện

  • Mã sản phẩm: 4-224-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 85,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Cross section area (SQ): 0.3
Color: Yellow
Length: 10 m