Đầu típ

  • Mã sản phẩm: 2-4875-07
  • Quy cách (Đóng gói): 10 trays
  • Giá nhà sản xuất: 1,529,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Reload
Quantity: 1 box (48/tray x 10)
Capacity: 250 – 2500μL
Material: Tip/PP (polypropylene)
*Face-to-face type packaging.
Model number: 93428