Đầu nối tròn

  • Mã sản phẩm: 2-9606-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 set
  • Giá nhà sản xuất: 1,202,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Perfluor O-ring 10mm
Adapter material: PTFE (poly tetrafluoroethylene)
Sliding: TS15/25
Accessories: 1 vial bottle