Đầu hút cho dụng cụ hút chân không

  • Mã sản phẩm: 9-5620-11
  • Quy cách (Đóng gói): 3 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 94,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Silicone rubber
Absorption capacity: 4g
Allowable temperature limit: 220℃
Model number: P-832-S (replacement pat, 3 pieces)
Size (mm): φ3.5