Cuvet thạch anh

  • Mã sản phẩm: 3-7575-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 5,134,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Type: Standard
main body material: Quartz Glass
Lid material – PTFE
Lid specs : Lid
Wavelength Range (nm): 2500 to 200.
Height (mm): 45
Width (mm): 12.5
Depth (mm): 22.5
BASE (mm): 1.5
Optical path length (mm): 20
Optical path width (mm): 9.5
Capacity (mL): 7
Transparent Face: 2