Cuvet nhựa

  • Mã sản phẩm: 2-478-03
  • Quy cách (Đóng gói): 100 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 470,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 1939
Optical path length: 10mm
Optical path width: 10mm
Size: 12.5 x 12.5 x 45mm
Material: Methacrylate
Application: for ultraviolet rays
Quantity: 100 pcs
Type: Standard
Transmitting surface: 2
Capacity: 4.5mL