Cuvet nhựa

  • Mã sản phẩm: 2-478-10
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 109,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 260
Material: PE (polyethylene)
Conform cell: 12.5 x 12.5mm (12 pieces)
Size: 170 x 50 x 15mm