Cuvet 2ml

  • Mã sản phẩm: 2-474-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 14,200,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: SU5
Material: Spectrosil(R), quarts glass (Q)
Transmittance: 80% or more (at 200nm)
Matching error: 1.5% or less (at 240nm)
Transmitting surface: 5
Optical path length: 5・10±0.01mm
Average sample capacity: 2mL
EXTH: 45mm
EXTW: 12.5mm
INTW: 10mm
BASE: 1.25mm