Cốc thủy tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9425-16
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 74,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity: 100 mL
Range of scale: 20 to 100 mL
One scale: 10 mL
outer diameter x Height: approx. 57 x 67 mm
Material: borosilicate glass
* Reference standards : ASTM E-960
* capacity displays the total amount (mL).