Cốc thủy tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9425-19
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 157,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity: 500 mL
Range of scale: 50 to 500 mL
One scale: 50 mL
outer diameter x Height: approx. 90 x 124 mm
Material: borosilicate glass
* Reference standards : ASTM E-960
* capacity displays the total amount (mL).