Cốc thủy tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9425-18
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 105,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity: 300 mL
Range of scale: 25 to 300 mL
One scale: 25 mL
outer diameter x Height: approx. 77 x 110 mm
Material: borosilicate glass
* Reference standards : ASTM E-960
* capacity displays the total amount (mL).