Chất làm sạch

  • Mã sản phẩm: 4-209-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 218,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (mL): 200
principal component: Alcohol
Flash point: 20 ℃