Chất làm lạnh

  • Mã sản phẩm: 7-605-13
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 502,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

contents amount (g): 350
Ingredients: HFC152a
Flammable