Chai mỏng đựng nước

  • Mã sản phẩm: 3-9796-11
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,027,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: 2 piece stand
Material: Aluminium