Cầu chì ống

  • Mã sản phẩm: 62-8566-20
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 31,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Rating: Voltage 32 V, current 15 A
Total length : 30mm
φ 6.35
Quantity : 2 pieces