Cáp truyền thông

  • Mã sản phẩm: 3-9660-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 m
  • Giá nhà sản xuất: 20,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Logarithm (P): 3
Conductor diameter (φmm): 0.65
Finished outer diameter (φmm): 5.7
Conductor resistance (20 ℃) Ω/km: 56.8 or less
Withstands voltage (air) V/min: AC 350
Standards : JCS 5402 (Colored identification polyethylene insulation vinyl sheath cable) compliant
Insulation resistance (20 ℃ in air): 5000 MΩ・km or more
*The sale is 1 meter units. The displayed price is per meter.