Cân tiểu ly

  • Mã sản phẩm: 1-9992-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 4,806,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 200g001g
Weighing: 200g
Minimum display: 0.01g
Display: LCD (with backlight)
Function: Number of pieces, %
Interface: RC232
Material: Body/ABS resin, Plate/stainless steel (SUS304)
Power supply: 100 – 240VAC 50/60Hz (including AC adapter)
Size: Plate/178 x 257 x 84mm, Plate/φ120mm
Weight: 1.1kg
Front lab