Bơm chất lỏng ( Bơm cấp chất lỏng )

  • Mã sản phẩm: 1-7335-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 24,577,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: BPF-465P
Chemical resistance type
Size: 78 x 78 x 32mm
Weight: 350g
Power supply: 100VAC 50/60Hz
Material: Wetted sheet/poly tetrafluoroethylene, Check valve/perfluor, O-ring/perfluor, FEP
Flow rate: 400mL/min
Discharge pressure: 35kPa