Bồ quần áo phòng sạch

  • Mã sản phẩm: 9-3047-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,389,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Polyester 100% (Asahi Kasei PRIETA(R)/IV) (conductive fiber 4.5mm width weaved)
Surface resistance value: 1.6 x 10^7Ω
Taffeta high density fabric
Grade standard: Class 1000 – 10000
Size: 3L
Adaptive height (cm): 181~188
Chest circumference (cm): 129
Waist (cm): 86~94
Sleeve length (cm): 88
Inseam (cm): 81
Model number: PP1470 (econo type)
*Accessories (hood, pieces, shoes) are sold separately.