Bộ mã hóa

  • Mã sản phẩm: 4-305-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,884,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Pulse rate/rotation (P/R): 50
Power supply voltage: DC 4.75 to 30 V
Allowable ripple: 3% rms or less
Current consumption (unloaded): 60 mA or less
Signal type: 2-phase output + origin
Output type: totem pole output
Size: 106 x 78 x 89mm
Weight: 950 g