Bộ lọc than hoạt tính

  • Mã sản phẩm: 2-208-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 17,477,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Adaptive gas: Inorganic gas, volatile sulfur compound
Supported: CL2, HCL, Inorganic gas such as HNO3 and volatile sulfur compound (H2S, H2SO4, such as SO)
2-208 (for CRUMAECO/870)
For CRUMA
*Please contact with us for detail.
Product numbers (type): B001