Bộ lọc chân không

  • Mã sản phẩm: 4-864-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 10,565,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product name: KG -90
Filter size: φ90mm
Prefilter Dimensions size: φ70mm
Effective filtration area: 43 cm2
Funnel capacity: 1100 mL
Funnel maximum scale: 1000 mL
support screens: sintered glass (30 to 50 μm)
Weight : 1200 g