Bộ lọc chân không

  • Mã sản phẩm: 4-864-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 3,998,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product name: KG -47
Filter size: φ47mm
Prefilter Dimensions size: φ35mm
Effective filtration area: 9.6 cm2
Funnel capacity: 320 mL
Funnel maximum scale: 250 mL
support screens: sintered glass (30 to 50 μm)
Weight : 615 g