Bộ lọc chân không

  • Mã sản phẩm: 4-864-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,844,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product name: KG -25
Filter size: φ25mm
Prefilter Dimensions size: φ16mm
Effective filtration area: 2.1 cm2
Funnel capacity: 22 mL
Funnel maximum scale: 15 mL
support screens: sintered glass (30 to 50 μm)
Weight : 190 g