Dụng cụ thử mẫu Pack Test Economy Set KR-CN-2

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 1-9595-22
  • Quy cách (Đóng gói): 1 pack
  • Giá nhà sản xuất: 2,097,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: KR-CN-2

Measurement item: Free cyanide

Number of measurements: 120 times

Measurement principle: 4-pyridinecarboxylic acid colorimetric method

Measurement scale: 0.02 or less, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L

Measurement time: 8 minutes

Contents: 120 tubes (24 laminated bags containing 5 tubes), 120 K-1 reagents (small packs), 3 special cups, 3 cutters, 1 storage bag, 1 standard color (in case), used law part 1

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/1-9595-22/?q=KR-CN-2