Bộ hiển thị nhiệt độ -40.0 to +50.0℃

  • Mã sản phẩm: 2-472-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 25,778,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Measurement range (temperature/humidity): -40.0 to +50.0℃/2 – 95%RH
Measurement accuracy (temperature/humidity): ±0.5℃ (10.0 – 40.0℃), ±1.0℃ (-9.9 to +9.9℃, 40.1 – 50.0℃) , ±2.0℃ (-40.0 to -10.0℃)
Display resolution: 0.1℃
Display sampling: 5 seconds
Size: 334.3 x 18.8 x 136.4mm
Power supply: AC adapter (DC12V input) (included)
Weight: Approx 650g
Item to be measured: Temperature:
Sensor type: External sensor type (cable length 10m)
Model number: TP-300TB-10