Bộ đồ chống hóa chất

  • Mã sản phẩm: 1-9389-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 701,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

S
moisture vapor transmission rate: 1 g / square meter h
water resistance: More than 2000 mm
tensile strength : 2 classes
Tear strength: 4 classes
material: PP (polypropylene)
EN 340 and EN 1149 compliant
JIS: T 8115 conforming products
adaptive height: 164 to 170 cm