Bình tia

  • Mã sản phẩm: 3-6871-28
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 105,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Narrow-mouth bottle
Capacity (mL): 500
Diameter x Diameter x Cap outer diameter x Height (mm): φ19 x φ25 x φ75 x 177 ×
Quantity : 1 piece
Material : LDPE (low density polyethylene)
Accessories: flat caps