Bình nhựa

  • Mã sản phẩm: 3-9786-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 4,806,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Capacity (L): 2
Size (mm): 117 x 194 x 241
Material: HDPE
US FM standards Compatible Products