Biển cảnh báo

  • Mã sản phẩm: 9-170-13
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 131,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Type: Do not enter (13)
Size: 90 x 360 mm
Quantity: 1 piece