Bát thủy tinh

  • Mã sản phẩm: 7-256-08
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 808,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Allowable temperature limit: 260℃
Outer diameter (φmm): 90
Capacity (mL): 100
PTFE (fluororesin)