Băng dính

  • Mã sản phẩm: 3-8709-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 roll
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Width x length: 15 mm x 13 m
Color: Yellow
Operating temperature range: 196 ℃ to + 80 ℃ (Liquid nitrogen can be used.)