Băng dính

  • Mã sản phẩm: 9-5318-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 roll
  • Giá nhà sản xuất: 1,820,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: SDT1005
Size: 100mm x 5m
Material: Microfiber Nonwoven Fabric (surface/conductive polymer reaction formation)
Surface resistance value: 3.0 x 10^4Ω