Bảng mạch điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-200-12
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 48,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 45 x 91
Thickness (mm): 1.6
Material: Single sided paper phenol
Finishing: flux
Pattern: 2.54 mm pitch, dot pattern, hole diameter φ1.0