Bảng mạch cảm biến

  • Mã sản phẩm: 4-191-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 590,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Sensor function: Temperature and humidity (5 pieces)
Detection: Temperature and Humidity
Output: 16 bit digital value
Size: 12.1 x 15 x 4.5mm
Power supply voltage: 3.1 to 5.5 V
Interface: I2C, 1-line bi-directional serial
Measuring range: Temperature/40 to + 80 ℃, Humidity/0 to 99.9%
resolution: Temperature/0.1 ℃, Humidity/0.1%