Bảng mạch cảm biến

  • Mã sản phẩm: 4-191-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 634,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Sensor function: gyro, acceleration, and magnetic force
Detection: 3 axes of gyro, 3 axes of angular velocity, and 3 axes of magnetic force
Output: 16 bit digital value (The magnetic force is 14 bit.)
Size: 15 x 16.5mm
Power supply voltage: 2.4 to 3.6 V
Interface: I2C SPI
Gyro: full scale/± 250 500, ± 1000, ± 2000, ± 131 degrees/second, minimum scale/65.5, 32.8, 16.4 LSB/degree
Acceleration: full scale/± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16 g, full scale/± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16 g
Magnetic force: maximum/± 4800 μT, detection sensitivity/0.6 μT/LSB